Friday, August 22, 2014

FOTOGRAFI

FOTOGRAFI

 Fotografi merupakan satu proses rakaman imej dengan kaedah merakamkan cahaya keatasmedia atau bahan yang sensitif kepada cahaya seperti filem atau sensor. Jenis cahaya yangdikeluarkan atau dipantulkan oleh objek-objek ini melalui sesebuah lensa, dirakamkan pada filem atau sensor dengan menggunakan kamera.

Jenis-Jenis Kamera
Kamera  terbahagi kepada 3 jenis yang lazim digunakan pada zaman milennium ini. Antara jenis yang digunakan ialah,  Kamera Kompak (Compact Camera’), DSC (Digital Still Camera) dan DSLR(Digital Single Lens Reflex)

Kamera Kompak‘Compact Camera’ 
merupakan kamera yang sering digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat.Kamera jenis ini lebih kecil dan lebih ringan serta mudah dibawa kemana-mana.Compact Camera
ini mempunyai lensa pasang siap dan flash pasang siap. Titik fokus dan jarak zoom adalah terhad. Walaubagaimanapun, fungsi asas mod kamera masih tetap sama.

DSC (Digital Still Camera)
DSC (Digital Still Camera) merupakan kamera yang biasa digunakan oleh orang kebanyakan kerana kamera jenis DSC mempunyai keistimewaan dari segi fokus dan zoom. 
Kamera ini lebih besar dari kamera Compact 

. Kamera ini mempunyai flash pasang siap, serta lensa pasang siap.Akan tetapi, lensa kamera ini boleh mencapai titik fokus dan zoom yang tinggi sehingga 15 kalizoom. Walaubagaimanapun, fungsi asas mod kamera masih tetap sama.

DSLR (Digital Single Lens Reflex)
DSLR (Digital Single Lens Reflex) merupakan kamera yang sering digunakan oleh juru gambar profesional kerana kamera jenis DSLR mempunyai keistimewaan dari segi fokus dan zoom.Kamera ini lebih besar dari kamera Compact 
. Kamera ini mempunyai flash pasang siap danlensa boleh tukar. Sekiranya seseorang jurugambar mahukan cahaya tambahan, flash masih boleh ditambah mengikut kesesuaian kamera. Lensa kamera ini juga boleh ditukar mengikut jenis dan kesesuaian tugas. Walaubagaimanapun, fungsi asas asas mod kamera masih tetap
No comments:

Post a Comment